BİYOLOJİ VE BİYOTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

 

 Al farabi üniversitesi Biyoloji Fakültesi üniversitenin en eski fakültelerinden biridir ve 1934'te Üniversitenin kuruluşundan bu yana varlığını sürdürmektedir. Yapılan araştırmalara ve modern eğitim programlarına göre bu fakülte şu andaki "Biyoloji ve Biyoteknoloji Fakültesi" adını gururla taşımaktadır.

       Bugün, iki bilimsel araştırma kurumu olan büyük bir yenilikçi bilimsel ve eğitsel merkez: Modern biyoloji, ekoloji, biyoteknoloji, biyotıp, spor alanlarında çok sayıda yönerge üzerine temel ve uygulamalı araştırmaların yapıldığı Biyoloji ve Biyoteknoloji Konularının SRI'si ve Ekoloji Alanlarının SRI'si ve beden eğitimi, hem öğretmenleri hem de öğrencileri kapsayan gerçekleştirilir. 

 

Fakülte dört bölümden oluşmaktadır

Biyolojik Çeşitlilik ve Biyolojik Kaynaklar Bölümü,

Biyoteknoloji Bölümü,

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Biyofizik ve Biyotıp Bölümü

 Biyolojik Klinik ve Zootekni İstasyonu 

 

Bölüm Eğitim Ücretleri Senelik 3200$ - 3400$ arasında değişmektedir. Eğitim Dili Rusça dır.

Al Farabi Üniversitesi Yukarıda Belirtilen  Ücretleri Senelik Eğitim Ücretleridir ( okul harçlarıdır )  

Eğitim ücretlerine Ek olarak hersene Yurt - oturum - sağlık sigortası Masrafları çıkmaktadır bunların toplamı senelik 500$ -600$ arasında değişmektedir.

 

        Al Farabi Üniversitesi 'nde  1300'den fazla öğrenci, lisans ve doktora öğrencisi Biyoloji ve Biyoteknoloji Fakültesi'nde eğitim görmektedir. Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Kurumlarının önde gelen bilim adamları ve önde gelen uzmanları ve ayrıca işverenler, öğrencilerin eğitiminde yer almaktadır. Varoluş süresince, Fakülte biyoloji biliminin farklı dallarında 13.000'den fazla uzman eğitmiş olup şu anda araştırma kurumlarında, endüstri, ABD'nin Harvard, Texas, Virginia üniversitelerinde eğitim vermektedir. 

Biyoloji Fakültesi mezunları arasında devlet ve toplum figürleri yanı sıra mevcut mezunların işverenleri olan ve eğitim programlarının geliştirilmesine, öğrencilerin sürekli pratik eğitime katılımı ve pratik üsler sağlayan iş temsilcileri bulunmaktadır.