MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Al Farabi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Bilgi Teknolojileri Fakültesi : 

Al Farabi Üniversitesi'nde da bir bilgi teknolojisi fakültesi açıldı.  Kazakistan'ın dijitalleşmesine ayrılan özellikle bilgi teknolojisi, yapay zeka ve büyük veri eğitimi alan mezunların sayısının artırılması amacı ile Bilgi Teknolojileri Fakültesi kurulmuştur. Kazakistan, temel düşüncenin yaşamın her alanında Bilgi teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanması olduğu "Dijital Kazakistan" Devlet programını kabul etti. Bu bağlamda yeni fakültede yeni bir Yapay Zeka ve Büyük Veri Departmanı açılmıştır.

Fakülte'nin misyonu, ulusal ekonominin dinamik olarak gelişen bilişim sektörü için dünya seviyesinde yüksek vasıflı uzmanlar hazırlamaktır.Fakültenin kurulmasının stratejik hedefi, modern bilişim teknolojileri pazarının ihtiyaçlarına ve uzmanların ihtiyaçlarına göre uzmanlık eğitimi alanında ulusal ve dünya eğitim alanlarına önemli bir katkı sağlayan bir bilim ve eğitim merkezi oluşturmaktır. 

Fakülte içerisinde Bulunan Lisans ve Y.Lisans Programları :  Bilgi Sistemleri Teknolojileri , Otomasyon ve Kontrol , Bilgi Güvenliği ( Cyber Securtiy ) , Yazılım Mühendisliği , Uzay Mühendisliği ve Teknolojileri , Matematiksel ve Bilgisayar modelleme , Mekanik Mühendisliği

Eğitim Ücretleri : Lisans ve Y.lisans Bölümleri Senelik 2500-3500 dolar arasında değişmektedir